عدم ارائه خدمات ولیچر به مسافرین در پرواز پویا
به اطلاع میرساند پرواز پویا به اطلاع مسافرین محترم میرساند هواپیمایی پویا از ارائه خدمات ولیچر به مسافرین معذور میباشد لطفا درهنگام رزرو بلیت دقت نمایید
سایر اعلانات